Privacyverklaring Hotel Restaurant Ie Sicht

Datum verklaring: 11 mei 2018
Restaurant Land- en Zeezicht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor :
Restaurant Land- en Zeezicht VOF
Grandijk 2
9151AE Holwerd
KvK: 010927570000
Tel: 0519-561406/ E-mail: info@landenzeezicht.nl

Aanleiding

Restaurant Land- en Zeezicht hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Restaurant Land- en Zeezicht verwerkt persoonsgegevens van:

 • contactgegevens (potentiële) gasten
   • verkregen via telefoon, website, mail (rechtstreeks of via bookingssites)

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken, incl. bewaartermijnen:

  Persoonsgegevens Bewaartermijn
  ·         Voor- en achternaam Minimaal 2 jaar na laatste contact
  ·         Adresgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact
  ·         Telefoonnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact
  ·         E-mailadres Minimaal 2 jaar na laatste contact
  ·         Bankrekeningnummer Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
  ·         Creditkaartnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact
  ·         Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Minimaal 2 jaar na laatste contact
  ·         Cameratoezicht Max. 10 weken, tenzij er sprake is van een incident, in dat geval worden de beelden bewaard zolang nodig

  Restaurant Land- en Zeezicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

   Doel en grondslag:

  Restaurant Land- en Zeezicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

   

  Doel gegevensverwerking: Grondslag gegevensverwerking
  ·         Het aanbieden en uitvoeren van diensten Uitvoeren overeenkomst
  ·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Uitvoeren overeenkomst
  ·         Het afhandelen van uw betaling Uitvoeren overeenkomst
  ·         Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst Wettelijke verplichting

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Restaurant Land- en Zeezicht  in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden.  Bijvoorbeeld de debiteurenadministratie komt bij de accountant terecht.

  Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Restaurant Land- en Zeezicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leveranciers voor de administratie, websitebeheer en ICT.

  Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

  Cookies

  “Wat is een cookie?
  Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.” Wij maken gebruik van cookies voor het inzien van bezoekersstatistieken en het delen van pagina’s/berichten.

  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

  De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

  “Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

  “De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

  Privacy medewerkers Restaurant Land- en Zeezicht bedrijfsnaam

  Restaurant Land- en Zeezicht heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

  Beveiliging

  Restaurant Land- en Zeezicht neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Douwe Wierstra via 0519561406 of info@landenzeezicht.nl

  Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

    • Beveiligingssoftware op onze devices.
    • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’en het hangslotje in de adresbalk.
    • Vergrendeling van de devices.

  Uw rechten

  Rechten Omschrijving
  Recht op inzage U hebt het recht om te allen tijden uw gegevens op te vragen die bij Restaurant Land- en Zeezicht vastgelegd en bewaard worden.
  Recht op rectificatie Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Restaurant Land- en Zeezicht.
  Recht op wissen van gegevens Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Restaurant Land- en Zeezicht vastgelegd zijn? Dan heeft u  het recht op het laten wissen van uw gegevens.
  Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wilt u niet dat Restaurant Land- en Zeezicht uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

  Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Restaurant Land- en Zeezicht. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Recht te openbaren
  Restaurant Land- en Zeezicht behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Restaurant Land- en Zeezicht  dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Restaurant Land- en Zeezicht te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

  Vragen
  Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

  Restaurant Land- en Zeezicht
  Grandijk 2
  9151AE Holwerd
  Tel: 0519561406
  info@landenzeezicht.nl

Partner restaurant: Koffiebranderij